TASHTIOT

בירושלים תותקן רשת חכמה לגילוי דליפות מים מצנרת העיר
עיריית ירושלים החלה לפני כמה שבועות בפרויקט לגילוי דליפות בצנרת המים העירונית, מה שיביא לחיסכון ניכר במשאבים לטובת צרכני המים של תאגיד המים בירושלים, “הגיחון”…